Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp na działce nr 116/9 wraz z przebudową stacji transformatorowej”

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty przetargowe

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją zamówienia

Odpowiedzi 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT