Na basenie obowiązuje:

- strój kąpielowy lub slipki/spodenki przylegające do ciała
- klapki plastikowe, które ubierane są przed wejściem do szatni
- ręcznik

Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: od 7:00 do 22:00.

Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o 21:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.

Sauny czynne są: poniedziałek-niedziela od 16:00 do 21:00.

 Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

Przed wejściem na hale basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

Na terenie basenu działa system kontroli dostępu. Każda osoba korzystająca z basenu otrzymuje pasek(zegarek) który odpowiedzialny jest za naliczanie czasu pobytu oraz służy do otwierania szafek ubraniowych w szatniach.

Przed wejściem w kasie należy zadeklarować do jakiej szatni i ile osób ma zamiar wejść.

Opłaty za wejście na basen pobierane są z góry przed wejściem na basen. Czas naliczany jest od momentu wejścia przez kołowrotek przy kasie. Zatrzymanie naliczania czasu następuje w momencie oddania paska (zegarka) w kasie. Za przekroczenie wykupionego czasu jest naliczana dopłata pobierana po oddaniu paska w kasie. Dopłata jest naliczana za każde 6 min przekroczonego czasu i wynosi ona 1/10 ceny biletu na 1 godz.

Szatnie oznaczone są kolorami które odpowiadają kolorowi pasków (zegarków) które otrzymujemy w kasie.

Parter:

Szatnia żółta rodzinna i osób niepełnosprawnych - numery szafek 260-283

Szatnia niebieska męska - numery szafek 100-179

Szatnia zielona damska - numery szafek 180-259

Piętro:

Szatnia pomarańczowa sauna numery szafek 400-423

Szatnia czerwona siłownia, fitness numery szafek 300-347

 

Na piętrze znajduje się strefa saun. Dostęp na piętro możliwy jest poprzez klatkę schodową znajdująca się w hali basenowej. Wejście do strefy saun jest dodatkowo płatne według taryfy podanej w cenniku. Wejście do strefy saun odbywa się przez kołowrotek po odczytaniu identyfikatora (paska). Czas pobytu w saunie nalicza się do momentu opuszczenia strefy saun przez kołowrotek. Czas pobytu w saunie nie wlicza się do czasu pobytu na basenie.

Basen nie ponosi odpowiedzialności za opłaty wynikające z niestosowania się do powyższej instrukcji.

Wszystkich odwiedzających obowiązuje regulamin.

 

Plan parteru oraz basenów: