Regulamin zjeżdżalni rodzinnej

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią Pływalni i obowiązują na niej przepisy Regulaminu ogólnego Basenu AQUARIUS Lesko oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze Zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
 3. Korzystanie ze Zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych i dzieci w wieku od 10 lat. Młodsze dzieci w wieku od 6 lat mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 5. Maksymalna ilość osób zjeżdżających jednocześnie wynosi 3.
 6. Podczas wchodzenia na platformę Zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodkach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Na podeście startowym może przebywać maksymalnie 3 osoby.
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze Zjeżdżalni i Pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wpychania osób,
  • zatrzymywania się i stawania,
  • wchodzenia na Zjeżdżalnię od strony zjazdowej od elementu końcowego w kierunku punktu startu,
  • korzystania ze Zjeżdżalni kiedy nie jest podawana woda.
 9. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze Zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 12. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze Zjeżdżalni, a także z terenu Pływalni.