Protokoły z badań wody basenowej w formacie pdf:

- Brodzik,

- Basen sportowy,

- Basen rekreacyjny,

- Jacuzzi

 

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).