Tematem przewodnim konkursu jest:
"Wymarzone wakacje na Basenie Aquarius w Lesku"

Praca ma przedstawiać basen Aquarius Lesko i wymarzone pomysły na spędzenie czasu w akwenach wodnych lub na terenach rekreacyjnych (boiska, bulwary itp.) Spółki Sport Lesko.
Termin dostarczania prac: 15.06. 2020 r.
Kategorie wiekowe:

- dzieci od 7 do 13 lat
- młodzież od 14 do 18 lat


Regulamin:
1.Cele konkursu:•rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki;•rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych;•promowanie twórczości dziecięcej.

2.Czas trwania konkursu: od 27.05.2020r. do 15.06.2020r.

3.Prace należy wykonać farbami:•plakatowymi,•akrylowymi,•olejnymi,•lateksowymi

4.Prace należy wykonać na formacie:•A3 (dzieci od 7 do 13lat)•A2 (młodzież od 14 do 18 lat)

5.Każdy uczestnik może wykonać i złożyć maksymalnie 1 prace.

6.Prace należy przesłać lub przywieźć do Administracji na basenie w Lesku pok. 111.

7.Oceny prac dokona komisja złożona z 3 osób.

8. Kryteria oceny prac:•pomysłowość, •samodzielność wykonania,•wrażenie artystyczne.

9.Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię, nazwisko, wiek autora, telefon kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

10. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska jako zwycięzcy/uczestnika konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.06.2020r.

12. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody!

13.Po ogólnym rozstrzygnięciu zwycięzców odbędzie się wystawa namalowanych prac na leskim basenie.

Klauzula informacyjna

Zgoda na przetwarzanie danych w konkursach