Rada Nadzorcza Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku, pod adresem: ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KOS: 0000390364.

Treść ogłoszenia