Nazwa zamówienia:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

Dokumentacja postępowania dostępna pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45da39a2-58ad-11ee-a60c-9ec5599dddc1