Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Sport Lesko sp. z o.o.

Link do postępowania