Protokoły z badań wody basenowej w formacie pdf:

- Basen rekreacyjny

- Basen pływacki

- Brodzik

- Jacuzzi

Protokoły z badań wody basenowej w formacie pdf:

- Basen rekreacyjny

- Basen pływacki

- Brodzik

- Jacuzzi

Protokoły z badań wody basenowej w formacie pdf:

- Basen rekreacyjny

- Basen pływacki

- Brodzik

- Jacuzzi

Jakość wody basenowej odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).