Spółka Sport Lesko Sp. z.o.o. w Lesku przygotowała specjalną promocję bezpłatnego wstępu na basen skierowaną do organizacji pozarządowych skupiających osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji: Zarządzanie 2/SL/2017